Prawo karne

usługi prawne
Prawo karne od zawsze było domeną pracy adwokata. Usługi prawne w materii prawa karnego polegają na reprezentowaniu klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 1. wykroczeń opisanych w Kodeksie Wykroczeń,
 2. przestępstw opisanych w Kodeksie Karnym oraz ustawach szczególnych, w tym w szczególności ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
 3. postępowania wykonawczego, to jest:
  • ubiegania się o zgodę na odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
  • zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
  • rozłożenia zasądzonej kary grzywny na raty

 

Prawo cywilne

Pomoc w sprawach cywilnych obejmuje bardzo szeroką tematykę regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego oraz szeregu innych ustaw. Pomoc adwokata może polegać m.in. na udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, sporządzaniu projektów umów czy reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Kancelaria szczególnie podkreśla doświadczenie z zakresu prawa spadkowego.

 

Prawo rodzinne

księga prawa rodzinnego
Sprawy rodzinne to sprawy uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i dotyczące małżeństwa oraz relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. To przede wszystkim sprawy o:

 1. rozwód,
 2. alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka,
 3. alimenty na rzecz dziecka,
 4. władzę rodzicielską nad dziećmi,
 5. o kontakty rodzica z dzieckiem,
 6. o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 7. o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, itp.

W sprawach tych ogromną rolę odgrywa mediacja oraz wszelkie formy ugodowego zakończenia sporu. Pomoc adwokata może polegać na pośredniczeniu w kontaktach i wypracowywaniu zgodnego stanowiska pomiędzy skłóconymi małżonkami lub rodzicami i unikaniu kierowania sprawy na drogę sądową.

Wszystkie informacje dotyczące współpracy znajdują się w zakładce zasady współpracy.